"כל התקדמות גדולה בשטח המדע,

 נבעה מהעזה חדשה של הדמיון."

ג'ון דיואי,  מתוך המאמר "החיפוש אחר ודאות" (1933)