כימיה כיתות י - סימולציות

סימולציה לטבלה מחזורית - אתר מט"ח
סימולציה "מצבי מבירה" - אתר מט"ח
אלקטרוליזה של תמיסות יוניות - אתר מט"ח
בנה לך מולקולה
בנה לך אטום
קוטביות מולקולה