כימיה כיתות י' - סרטונים

מבנה האטום
אנרגיית יינון
סידור אלקטרונים באטום - חלק א
סידור אלקטרונים באטום - חלק ב